POMOC DLA FIRM Z TARCZY BRANŻOWEJ PRZEDŁOŻONA NA KOLEJNY OKRES

Man touching a padlock shield icon

Pomoc naszego biura rachunkowego Grudziądz ta obejmuje firmy szczególnie mocno dotknięte obostrzeniami sanitarnymi w związku z panującą pandemią. Wsparciem oprócz dotychczasowych branż, zostały objęte m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane oraz prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, w tym sprzedaż sprzętu elektronicznego i sportowego. W ramach ww. pomocy przewidziano zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec i kwiecień 2021 (wnioski można składać od 4 maja 2021 do 30 czerwca 2021) . Przedsiębiorcy określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS:
– za styczeń 2021 albo
– za grudzień 2020 i styczeń 2021, albo
– za luty 2021 albo
– za marzec 2021 i kwiecień 2021 albo
– za kwiecień 2021

Przewidziano również o świadczenie postojowe z ZUS. W kwocie 2080 zł, w zależności od kodu PKD jest przyznawane jeden lub więcej razy
Ponadto można starać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowniczych :
– 2000 zł na jednego pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, dofinansowanie przysługuje przez 3 miesiące
Wnioski składa się do właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy drogą elektroniczną.
Przewidziano również dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw w kwocie 5000 zł, w zależności od kodu PKD, którym oznaczony jest rodzaj przeważającej działalności gospodarczej, firmy mogą otrzymać dotację nawet kilkakrotnie. Wnioski o dotację będzie można składać do 31 sierpnia 2021 r.
Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać pomoc:
-prowadzić działalność gospodarczą oznaczoną określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 31 marca 2021
– wykazać 40 % spadek przychodów – w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 lub we wrześniu 2020

WYDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA CIT-8 ZA 2020
Do 30 czerwca 2021 przedłużono termin:
– złożenia CIT-8, tj. zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym
– wpłaty podatku należnego wykazanego w w/w zeznaniu

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Social media

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Przewiń do góry