Oferta

Zakładanie działalności gospodarczej także online

Jednoosobowa działalność gospodarcza

150 zł

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1000 zł

Kompleksowa obsługa w tym wypełnianie dokumentów i rejestracja we wszystkich urzędach.

Pisanie wniosków o dotacje do Urzędu Pracy na założenie i rozwój działalności gospodarczej

100 zł/godz.

Konsultacje księgowe dla osób nie będących klientami biura

100 zł/godz.

Rozliczanie najmu i opodatkowanie

Sporządzanie biznesplanów

100 zł/godz.

Zdalna księgowość

łatwa komunikacja telefoniczna lub mailowa

Zeznania roczne PIT

z dochodów uzyskanych ze wszystkich krajów i składamy je do wszystkich urzędów skarbowych w Polsce.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

rejestracja/aktualizacja danych podmiotów gospodarczych,
opracowanie planu kont i polityki rachunkowości dostosowanych do  potrzeb jednostki,
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych (CIT, VAT, PIT)
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
sporządzanie sprawozdań dla  GUS, rocznych sprawozdań finansowych,
reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań,
sporządzanie wniosków kredytowych.
biuro rachunkowe grudziadz wybickiego

„Jeśli priorytety Klientów nie są naszymi priorytetami, nie mamy żadnych priorytetów”

Roger Dow, prezes amerykańskiego stowarzyszenia turystycznego

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz ewidencji uproszczonych:

rejestracja działalności gospodarczej,
bieżąca ewidencja dokumentów,
przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji  podatkowych ( VAT, PIT),
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
rozliczenia z ZUS właścicieli firmy,
reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań,
sporządzanie wniosków kredytowych.
biuro rachunkowe grudziadz ul cheminska

Obsługa kadrowo-płacowa:

sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy,
przygotowywanie zaświadczeń dotyczących pracowników – na żądanie,
sporządzanie umów zlecenia i o dzieło ze wskazanymi przez zleceniodawcę osobami wraz z rachunkami do tych umów,
sporządzanie list płac,
rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS,
sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników,
sporządzanie deklaracji podatkowych,
opracowanie wszelkiej innej wymaganej dokumentacji związanej z zatrudnieniem.
biuro rachunkowe grudziadz praca

Zwrot podatku z zagranicy

Zwrot VAT z zagranicy VAT-REF

Pomagamy odzyskać zapłacony VAT na terenie UE.

Zwrot przysługuje za następujące towary i usługi:

paliwo, wszelkiego rodzaju naprawy, opłaty parkingowe, myjnie itp.
opłaty autostradowe
opłaty związane z organizacją wydarzeń targowych, spotkań biznesowych
koszty noclegów

Przesyłasz nam faktury lub paragony potwierdzające zakup paliwa w krajach UE. Na podstawie kwoty do odzyskania i rodzaju dokumentów ustalamy prowizję.

zwrot podatku z zagranicy

ROZLICZENIE Z NORWEGIĄ

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Norwegii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. Rozliczenie się z norweskim urzędem jest obowiązkowe. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji z uwzględnieniem ulg, to urząd norweski sam go rozliczy, ale bez żadnych odliczeń i w większości przypadków będzie to dopłata.

Deklarację podatkową należy składać regularnie za poprzedni rok, tj. 2020. Można wykonywać korekty do roku wstecz od wydania decyzji podatkowej przez Urząd Norweski. Termin złożenia rozliczenia za rok 2020 upływa 30 kwietnia 2021 roku, ale można je składać do 31 maja 2021 roku bez żadnych konsekwencji.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:
• Tax return 2019 ( lub Selvangivelse 2019 ) bądź kody do systemu ALTINN ( lub kody MINID wraz z hasłem ). Dokumenty z Urzędu Norweskiego otrzymasz drogą papierową na początku kwietnia. Jeżeli nie masz kodów PIN, zamówimy je dla Ciebie!
• Informacja o Twoich dochodach osiągniętych w Norwegii – dokument od pracodawcy o nazwie: A – melding opssumering lub Ars sammenstilling;
• Årsoppgave fra NAV – rozliczenie roczne z NAV-u – jeżeli pobierany był zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych.

ROZLICZENIE Z DANIĄ

Jeżeli byłeś legalnie zatrudniony w Danii, posiadasz duński numer CPR ( Personnummer ), a Twój podatek został nadpłacony przez pracodawcę, możesz starać się o zwrot podatku z Danii. Wystarczy zgłosić się do nas poprzez formularz kontaktowy, pisząc do nas informację pocztą elektroniczną, dzwoniąc do nas lub przychodząc bezpośrednio do naszego biura lub oddziału.

Rozliczenie z duńskim urzędem jest obowiązkowe niezależnie od tego, czy przysługuje zwrot podatku czy niedopłata. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, można narazić się na karę finansową ze strony duńskiego urzędu. Kara przewidziana za nierozliczenie podatku w Danii wynosi 5.000 DKK ( ok. 2 800 PLN ). Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji z uwzględnieniem ulg, to urząd duński sam go rozliczy, ale bez żadnych odliczeń i w większości przypadków, będzie to dopłata.

Deklarację podatkową należy składać regularnie za poprzedni rok, tj. 2020. Można wykonywać korekty za 3 ostatnie lata: 2019, 2018, a za 2017 rok tylko do 1 maja 2021 roku.
Termin złożenia rozliczenia za rok 2020 upływa 1 maja 2021 roku. Termin ostateczny to 1 lipca 2021 roku.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:
• kopia ostatniego paska wypłaty – jest to dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów u danego pracodawcy;
• „Arsopgorelse”- wstępne roczne rozliczenie podatkowe wystawione przez SKAT, które otrzymasz na początku marca;
• TASTSELV kod / hasło – jeżeli nie posiadasz zamówimy go dla Ciebie.

 

ZWROT PODATKU Z BELGII

Zwrot nadpłaconego podatku z Belgii przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Belgii oraz za którą pracodawca odprowadzał podatek. O zwrot podatku za pracę w Belgii można ubiegać się za 3 ostatnie lata, tj. 2018, 2019, 2020. Za rok 2018 przyjmujemy dokumenty do końca czerwca 2021 roku.

Rozliczenie się z belgijskim urzędem jest obowiązkowe. Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji w terminie, naraża się na karę ze strony urzędu. Czasami zdarza się, że urząd belgijski rozlicza podatnika samodzielnie, ale wówczas niejednokrotnie pomija ulgi związane z rodziną, np. ulga na dzieci, małżonka.

Termin złożenia rozliczenia w urzędzie belgijskim widnieje na deklaracji. Wykonujemy rozliczenia wyłącznie osób nie będących rezydentami, czyli tych, którzy nie posiadają stałego meldunku w Belgii. Rezydenci mający stałe zameldowanie w Belgii, otrzymują automatycznie deklarację do uzupełnienia i odesłania w formie papierowej w okresie od kwietnia do czerwca ( Aangifte in de Personenbelasting ). Natomiast osoby nie będące rezydentami rozliczają się z urzędem belgijskim jesienią.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:
• belgijska karta podatkowa ( fiche / loonfiche ) wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub roczne zestawienie płacowe „Individuele rekening”, bądź miesięczne paski wypłat ( loonbrief / loonbon / fiche de salaire / bulletin de paie ) – potrzebne są wszystkie paski wypłat z całego okresu zatrudnienia od każdego pracodawcy z danego roku podatkowego;
• zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego EU/EWR.

ROZLICZENIE PODATKU Z HOLANDII

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Holandii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. O zwrot podatku za pracę w Holandii można ubiegać się za 5 ostatnich lat, tj. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
W przypadku złożenia rozliczenia za rok 2020 do 1 maja 2021 – holenderski urząd wyda decyzję w przeciągu 3 miesięcy. Po 1 maja 2021 roku urząd rozpatruje zeznania podatkowe średnio od 6 do 12 miesięcy, ale formalnie na rozpatrzenie sprawy ma nawet 3 lata.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:
• holenderska karta podatkowa ( Jaaropgaaf – Jaaropgaaven) wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub ostatni odcinek z wypłaty ( Salarisspecification ) od każdego pracodawcy z danego roku podatkowego;
• zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego.

ZWROT PODATKU Z AUSTRII

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Austrii, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. Podstawą do kalkulacji zwrotu oraz złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym ( Finanzamt ) jest karta podatkowa – Lohnzettel wydawana przez pracodawcę do końca lutego kolejnego roku kalendarzowego. W przypadku jej braku można posłużyć się rozliczeniami miesięcznymi – Abrechnung.

Osoby zameldowane na terenie Austrii mają obowiązek złożenia deklaracji do 30 czerwca. Pozostałe osoby nie mają takiego obowiązku. Rozliczają się dobrowolnie. O zwrot podatku za pracę w Austrii można ubiegać się za 5 ostatnich lat: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:
• Lohnzettel – roczna karta podatkowa;
• zaświadczenie z Krankenkasse w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w Austrii;
• zaświadczenie z AMS w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Austrii;
• potwierdzenie z BUAK o wypłaconych świadczeniach;
• zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego EU/EWR;
• E-card.

ZWROT PODATKU Z NIEMIEC

O zwrot podatku może ubiegać się każdy, kto pracował legalnie w Niemczech, a jego pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. Rozliczyć się z urzędem skarbowym (Finanzamt) możemy do 4 lat wstecz, tj. 2017, 2018, 2019, 2020. Ponadto rozliczenie z zagranicznym urzędem nie powoduje problemów z rozliczeniem się z urzędem polskim.

Termin złożenia rozliczenia za rok 2020 upływa 31 lipca 2021 roku, ale nie jest on ostateczny.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia się:
• niemiecka karta podatkowa (Lohnsteuerbescheinigung) wydawana za każdy rok podatkowy po 31 grudnia danego roku przez pracodawcę lub miesięczne odcinki z wypłaty (Abrechnung) za ostatni miesiąc pracy u każdego pracodawcy z danego roku podatkowego;
• zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego EU/EWR.

Czy mam obowiązek rozliczenia się z niemieckim urzędem skarbowym?
Standardowo podatnik nie ma obowiązku rozliczania się.
Natomiast złożenie deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie jest obowiązkowe w przypadku, gdy podatnik:
• otrzymał wezwanie z urzędu, nakazujące złożyć deklarację;
• miał 3 klasę podatkową;
• miał zarejestrowaną działalność gospodarczą tzw. Gewerbe, działalność rolniczą lub leśną, ewentualnie wykonywał wolny zawód, np. jako tłumacz;
• otrzymał wynagrodzenie od co najmniej dwóch różnych pracodawców;
• w danym roku podatkowym rozwiódł się lub owdowiał;
• pobierał niemiecką emeryturę lub rentę;
• miał przyznane inne świadczenia w Niemczech, np. bezrobotne, chorobowe.
Podatnicy, którzy nie spełniają powyższych warunków, nie mają obowiązku rozliczania się z niemieckim urzędem skarbowym. Jednakże Finanzamt może wezwać podatnika do rozliczenia się, wówczas złożenie deklaracji staje się obowiązkowe. Od 2014 roku podatnicy, którzy się już rozliczali w poprzednich latach z niemieckim urzędem skarbowym, powinni to robić na bieżąco. Za niezłożenie zeznania w podanym terminie Finanzamt nakłada na podatnika karę od 200 euro wzwyż.

Co to jest kwota wolna od podatku?
Kwota dochodu nie powodująca obowiązku zapłaty podatku dochodowego oznacza to, że jeśli dochód brutto podatnika nie przekroczył tej kwoty, to należy się całkowity zwrot podatku, który został potrącany przez pracodawcę.
Kwoty wolne od podatku:
2017 – 8.820 euro
2018 – 9.000 euro
2019 – 9.168 euro
2020 – 9.408 euro
2021 – 9.744 euro

Dlaczego my?

Kompleksowa oferta

Oferujemy kompleksowe usługi księgowo-podatkowe

Bezpieczeństwo

Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej zabezpieczającej interesy klienta.

Wiedza i doświadczenie

Posiadamy aktualną wiedzę podatkową i kilkuletnie doświadczenie

Kontakt

Przewiń do góry